• Onko sinulla tavoitteita? Unelmia? Jotain, mitä haluaisit saada aikaiseksi?

 • Haluaisitko tarttua toimeen sitten kun -ajatusten ja jahkailun sijaan?

 • Haluaisitko oppia tulemaan paremmin toimeen ajatustesi ja tunteidesi kanssa?

Tässä omatoimityöpajassa käydään ensin lyhyesti läpi omien arvojen mukaisten tekojen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja lähdetään sitten hyväksymis- ja omistautumisvalmennuksen menetelmiä hyödyntävään käytännön työskentelyyn.


Osallistujat pääsevät ohjatusti miettimään, mitkä asiat heille ovat juuri nyt tärkeitä työssä tai muussa elämässä, valitsemaan niistä yhden ja rakentamaan toimintasuunnitelman, jonka avulla he pääsevät kulkemaan kohti tätä itselleen tärkeää asiaa omassa arjessa. Käydään myös läpi itselle tärkeiden asioiden tielle nousevia mielensisäisiä esteitä: ajatuksia, tunteita ja fyysisiä tuntemuksia sekä keinoja tulla niiden kanssa toimeen. Tavoitteina on, että tilaisuuden jälkeen kaikilla on olemassa ainakin yksi konkreettinen askel, jonka he voivat ottaa kohti itselle tärkeä asiaa, ja että osallistuja pystyy tekemään vastaavia suunnitelmia itsenäisesti työpajan jälkeenkin.


Työpajassa harjoitellaan toisin sanoen psykologisen joustavuuden taitoa. Tällä tarkoitetaan taitoa huomata tilanne ja siinä heräävät omat sisäiset tuntemukset sekä valita, miten haluamme kulloisessakin tilanteessa toimia, vaikka mielessä myllertäisikin. Psykologisen joustavuuden avulla ihminen voi tavoitella itselleen tärkeitä asioita, pystyy paremmin sopeutumaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja muokkaamaan käyttäytymistään tilanteiden vaatimalla tavalla. Tätä taitoa voidaan pitää psyykkisen hyvinvoinnin metataitona, joka on meille hyödyllinen kaikilla eri elämänalueilla. Tervetuloa mukaan! 

Löydä suuntasi

Millaista elämää haluaisit elää?

Kartoita reittisi

Mitkä valinnat vievät kohti toivomaasi elämää?

Ota ensimmäinen askel

Tärkeintä on askeleen suunta, ei sen koko!

Jatka matkaa valitsemaasi suuntaan

Kuinka selviytyä tielle tulevista esteistä?

Reitti, jonka varrella on esteitä

Tässä työpajassa opit

 • Uuden tavan tarkastella sisäisiä kokemuksiasi.

 • Vapauttamaan itsesi mielesi luomasta jumista.

 • Tapoja löytää rikkaan ja merkityksellisen elämän rakennuspalikoita.

 • Tunnistamaan ja ymmärtämään tekemisen tielle nousevia esteitä.

 • Tekemään konkreettisia ja realistisia toimintasuunnitelmia, joiden toteuttaminen onnistuu juuri tämänhetkisessä tilanteessasi.

 • Soveltamaan oppimaasi taitoa eri elämänalueilla.

 • Olemaan ystävällinen itsellesi,.

Varaa omatoimityöpajaan muutama tunti aktiivista työskentelyaikaa.

Kurssimateriaali on käytössäsi 30 päivää.

Omatoimityöpaja sisältää

 • Lyhyen teoriaosuuden

 • Omakohtaista työskentelyä ja taitoharjoittelua

 • Materiaalia, jonka voit ottaa itsellesi talteen ja jatkaa harjoituksia myös työpajan jälkeen

 • Käytännön esimerkkejä

 • Mahdollisuuden kysyä kysymyksiä ja verkostoitua muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa

Kurssin sisältö

 • 1

  Tervetuloa mukaan!

  • Esittely

  • Mistä merkityksellinen elämä rakentuu?

  • Omatoimityöpajan rakenne ja suoritusohjeet

 • 2

  Omat arvoni

  • Kurssiosion esittely

  • Takaisin tähän hetkeen: ankkurointi

  • Minulle tärkeät asiat 1

  • Ladattava tiedosto: Minulle tärkeät asiat

  • Minulle tärkeät asiat 2

  • Ladattava tiedosto: Minulle tärkeiden asioiden toteutuminen

 • 3

  Oma matriisi

  • Ankkurointi

  • Suoritusohjeet

  • Jäniksiä, ihmisiä ja tärkeää

  • Konkreettiset askeleet

  • Esimerkki 1

  • Mieleen nousevat esteet

  • Esimerkki 2

  • Askeleita poispäin

  • Esimerkki 3

  • Vasemmalla ja oikealla

  • Tavoitteen konkretisointi

  • Ladattava tiedosto: SMART-tavoitteet

  • Esimerkki 4

  • Huomaa ja valitse

  • Toteutus

 • 4

  Seuraavat askeleet

  • Ankkurointi

  • Arviointi ja miten tästä eteenpäin

  • HOT-matriisikysymykset

  • Lempeys ja itsemyötätunto hyvinvoinnin peruspilareina

  • Anna palautetta kurssista!

  • Lähteitä ja erinomaisia teoksia

  • Lopuksi

Huomaa ja valitse -taidon taustaa

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoittelemalla tietoista läsnäoloa, omien sisäisten kokemusten huomaamista ja hyväksyntää sekä itselle tärkeiden asioiden eteen toimimista. Nämä taidot muodostavat yhdessä taidon nimeltä psykologinen joustavuus. 

Psykologinen joustavuuden avulla ihminen pystyy paremmin sopeutumaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja muokkaamaan käyttäytymistään tilanteiden vaatimalla tavalla. Se on taito, joka ennustaa parempaa suoriutumista laajasti eri elämänalueilla. Kuten muitakin taitoja, myös psykologisen joustavuuden taitoa on mahdollista harjoitella. Kutsun tätä taitoa lyhyesti huomaa ja valitse -taidoksi. Tässä työpajassa huomaa ja valitse -taitoa aletaan harjoitella ns. HOT-matriisin avulla. Kun se on kerran tehty yhdessä, sitä voi alkaa käyttää myös itsenäisesti työpajan jälkeen.

Kurssin hinta

Kurssin normaalihinta on 79 e. Se sisältää pääsyn kurssialustalle 30 päivän ajaksi sekä materiaalit, jotka jäävät sinulle omaan käyttöösi.

Esimerkkejä matriisityöskentelystä

Onni tuli luokseni, koska hänen opintonsa eivät edenneet toivottuun tahtiin ja hän oli jäämässä pahasti jälkeen. Jaksomuotoinen opiskelu oli Onnille uutta ja epäselvää. Mielessä painava epävarmuus ja tehtävien koettu vaikeus tuntuivat epämiellyttäviltä ja Onni lykkäsi tehtävien tekemistä. "Ehdin kyllä" ja "teen sitten huomenna" olivat tyypillisiä ajatuksia Onnin mielessä. Jakson lähestyessä loppuaan Onni löysi edestään kasan tekemättömiä tehtäviä sekä lukemattoman oppikirjan, joita hän koetti epätoivoisesti käydä läpi kurssikoetta edeltävänä yönä. Koko jakson asioita ei kuitenkaan voinut oppia yhdessä illassa ja suoritukset hylättiin. Työskentelyn aikana Onni oppi jakamaan opiskeltavat asiat pienempiin kokonaisuuksiin ja tekemään töitä pitkin jaksoa. Hän päätti osallistua kaikille oppitunneille, vaikka aamulla tekikin mieli jäädä vielä nukkumaan. Onnille löytyi lisäksi paikka opiskeluryhmästä, joka kokoontui kerran viikossa ja jossa oli työntekijöitä auttamassa koulutehtävissä.

Martta halusi parantaa fyysistä kuntoaan ja sitä kautta  terveyttään urheilemalla, mutta urheiluyritykset olivat hyvän alun jälkeen kuivuneet kaikki kasaan. Otimme tilanteen tarkempaan tarkasteluun. Huomasimme, että urheiluyrityksiä olivat ohjanneet liian kovat vaatimukset itseä kohtaan ja ajatus siitä, että aina pitäisi repiä itsensä äärirajoille, jotta liikunnasta saisi parhaan mahdollisen hyödyn. Martta oli jo menettänyt toivonsa ja koki syyllisyyttä siitä, minkä hän itse nimesi saamattomuudeksi. Urheilun ajatteleminenkin tuntui jo epämieluisalta ja urheilun sijaan Martta päätyi tekemään kotitöitä ja selailemaan nettiä. Yhdessä löysimme Martalle mieluisan lajin ja loimme sellaisen konkreettisen ja suunnitelman, jonka noudattaminen oli Martalle hänen elämäntilanteessaan mahdollista ja mielekästä. 


 • Ankkuroidu

  Ole tässä hetkessä.

 • Huomaa ja hyväksy

  Huomaa sisäiset kokemuksesi lempeästi ja uteliaasti. Tee niille tilaa.

 • Omistaudu

  Tee itsellesi tärkeitä asioita.

Kouluttaja

Janna Meunier

Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Käytän työssäni  erityisesti myötätuntokeskeisen terapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Näiden menetelmien avulla haluan auttaa sinuakin elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Tervetuloa kurssille!