Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoittelemalla tietoista läsnäoloa, omien sisäisten kokemusten huomaamista ja hyväksyntää sekä itselle tärkeiden asioiden eteen toimimista. Nämä taidot muodostavat yhdessä taidon nimeltä psykologinen joustavuus. Psykologinen joustavuuden avulla ihminen pystyy paremmin sopeutumaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja muokkaamaan käyttäytymistään tilanteiden vaatimalla tavalla. 


HOT-matriisi on työkalu, joka tarjoaa asiakkaan tilanteeseen uudenlaisen näkökulman konkreettisesti ja tuomitsemattomasti. Sen avulla päästään käsiksi HOTin prosesseihin ja psykologisen joustavuuden osa-alueisiin nopeasti ja havainnollisesti. Työkalua voi alkaa käyttää, vaikka ei tarkkaan tuntisikaan sen taustateoriaa. Työskentely on aktiivista ja yhteistoiminnallista. Se ohjaa lempeästi asiakasta ymmärtämään tilannettaan ja löytämään itselleen sopivia askeleita eteenpäin kohti sitä elämää, jota hän haluaisi elää.

HOT-matriisi

HOT-matriisin monipuoliset hyödyt

 • Tuo hyväksymis- ja omistautumisterapian kuusi prosessia tehokkaasti mukaan työskentelyyn ilman, että niitä tarvitsee erityisesti opettaa asiakkaalle.

 • Visuaalinen ja yhteistoiminnallinen menetelmä

 • Auttaa jäsentämään asiakkaan tilannetta selkeästi ja ymmärrettävästi.

 • Tuo keskusteluihin konkreettisuutta. Auttaa luomaan selkeitä ja mitattavia tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa.

 • Opettaa näkemään oman toiminnan seurauksia ja vaikutuksia omaan elämään.

 • Mahdollistaa aktiivisen työskentelyn aloittamisen jo ensikäynnillä ilman laajoja pohjatietoja.

 • Lähestymistapa on lähtökohtaisesti tuomitsematon ja sopii vaikeisiinkin aiheisiin.

 • Kun prosessi tulee tutuksi, asiakas voi ottaa matriisin itsenäisesti avukseen kaikilla elämänalueilla.

 • Taipuu monenlaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin, myös pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

Tilaa koulutusuutiskirje
Lisää tähän yhteystietosi, niin saat jatkossa tietoa alkavista HOT-matriisikoulutuksista ja muista koulutusuutisistani suoraan sähköpostiisi!

Marketing by

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • Ymmärtää HOT-matriisin perusteet

  Koulutuksessa esitellään lyhyesti hyväksymis- ja omistautumisterapian kuusi taustaprosessia ja niiden rooli HOT-matriisissa.

 • Tuntee matriisin osa-alueet

  Koulutuksessa käydään läpi matriisin osa-alueet ja tapoja käsitellä niitä asiakkaiden kanssa.

 • Osaa hahmottaa asiakastilanteita matriisin näkökulmasta

  Koulutuksessa harjoitellaan asiakkaiden kertomusten pilkkomista matriisin eri osa-alueille todellisten asiakastapausten avulla.

Kouluttaja

Kuka olen ja miten voin auttaa sinua?

 • Janna Meunier

  Psykologi, psykoterapeutti

  Janna Meunier

  Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeutti. Työssäni käytän hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) ja myötätuntokeskeisen terapian (CFT) menetelmiä. Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja lyhytterapeuttiset interventiot ovat erityisen lähellä sydäntäni. Haluan auttaa tavalla tai toisella mahdollisimman monia ihmisiä elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Työssäni ja arjessani olen nähnyt sen vaikutuksen, mikä HOT-matriisilla voi olla. Siksi haluan tuoda menetelmän myös sinun työkalupakkiisi!