Haluatko kokea niitä onnistumisen tunteita, joita seuraa, kun saat tehtyä sinulle tärkeitä asioita? 


Haluatko mennä illalla nukkumaan tyytyväisenä kuluneeseen päivään ja tekemiisi valintoihin?


Haluatko nähdä asiakkaasi onnistuvan ja ottavan askeleita kohti hänelle tärkeitä asioita sinun avullasi?  


Tietenkin haluat <3 Ja jos olet samanlainen kuin useimmat ihmiset, olet yrittänyt jo kaikenlaista useampaan otteeseen. Mutta miksi se ei ole aina aiemmin onnistunut? 

Tavallisimpia syitä sille, miksi ihmiset eivät saavuta tavoitteitaan

 • Liian epäselvät tai monimutkaiset tavoitteet

  Emme tiedä, mitä oikeastaan pitäisi tehdä tai se on liian vaikeaa.

 • Kieltomuotoiset tavoitteet

  Tavoitteenamme on olla tekemättä jotain. Emme ole määritelleet, mitä pitäisi tehdä.

 • Liian isot askeleet

  Teemme yhden valtavan voimanponnistuksen tavoitteidemme eteen, ja se on niin epämiellyttävää, ettemme halua tehdä sitä enää uudelleen.

 • Korkeat vaatimukset

  Emme anna itsellemme kiitosta tekemistämme teoista, vaan mieli vaatii meidän saavuttavan jotain vielä enemmän tai paremmin. Tätä osa-aluetta käsitellään enemmän seuraavalla kurssilla.

 • Tunnetavoitteet

  Tavoittelemme tai odotamme jotain tiettyä tunnetilaa, motivaatiota tai inspiraatiota ennen kuin alamme toimia. Tätä osa-aluetta käsitellään enemmän seuraavalla kurssilla.

 • Mielen asettamat esteet

  Uskomme mielemme esittämiä vastalauseita tai syitä sille, miksi yritys ei kuitenkaan onnistu ja olisi oikeastaan parempi luovuttaa heti kättelyssä. Tätä osa-aluetta käsitellään enemmän seuraavalla kurssilla.

Kuulostaako tutulta? Ei hätää, olet tullut oikeaan paikkaan!

Tässä työpajassa opit...

 • muuttamaan epämääräiset toiveet konkreettisiksi tavoitteiksi

 • luomaan sopivankokoisia osatavoitteita

 • arvioimaan asetettujen tavoitteiden toimivuutta

 • tapoja lisätä tavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä

 • systemaattista etenemistä kohti tärkeitä asioita

 • kuinka toimia silloin, kun asetetut tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta.


Tiedot työpajasta

Työpaja järjestettiin nettikoulutuksena lauantaina 6.3.2021, ja sen tallenne on nyt katsottavissa hintaan 37 euroa (sis. alv 24%). Materiaalit ovat käytössäsi 30 päivän ajan. Kaikki lomakkeet saat ladata itsellesi talteen ja käyttöön.

 • Toimivien tavoitteiden anatomia

  Hieman teoriaa mutta erityisesti käytäntöä tarjoavan 90 minuutin luento-osuuden tallenne, johon on nivottu itsenäisesti toteutettavia harjoituksia.

 • Lomake tavoitteiden asettamisen avuksi

  Työpajassa harjoitellaan käyttämään tavoitteiden asettamisen pikalomaketta, joka jää osallistujien käyttöön myös työpajan jälkeen.

 • E-kirja apukysymyksistä

  9-sivuinen e-kirja, joka ohjaa apukysymysten ja pienten teoriatekstien avulla täyttämään Tavoitteiden asettamisen lomaketta.

Työpajasta sanottua

💬 Selkeä, kompakti kokonaisuus. Antoi potkua omaan työhön: tehdä enemmän tavoitteenasettelua ja seurata toteutumista. Materiaalit hyödyllisiä. 


💬 Tykkäsin kurssin konkreettisuudesta ja miten muodostettiin konkreettisia askelia kohti tavoitteita, kun näiden kanssa olen tässä viime aikoina pähkäillyt. Sain tästä ideoita ja työkaluja tavoitteiden tekemiseen. 


💬 Kaikki oli hyödyllistä, mutta erityisesti tavoitteiden asettamiset tasot ja askeleiden palastelu pieneksi ja vielä pienemmäksi. Myös itsemyötätunnon merkitys. Aion käyttää SMART:ia sekä työssä että kotona. Esimerkit auttoivat ymmärtämään. 

Työpajan materiaali

Saat ladata nämä lomakkeet itsellesi käyttöön joko omassa arjessasi tai työssäsi.

Työpajan

Huomaa ja valitse- taidon osa-alueet

Kaikki tämän sivuston koulutukset perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian eli HOTin periaatteisiin. HOTin tärkeimpänä johtotähtenä on auttaa ihmisiä elämään monipuolista ja merkityksellistä elämää. Huomaa ja valitse -taidolla eli psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä tehdä itselle tärkeitä asioita, vaikka mielessä myllertäisikin. Tässä työpajassa työskennellään omistautumisen parissa.

 • Ankkuroidu

  Ole tässä hetkessä.

 • Huomaa ja hyväksy

  Huomaa sisäiset kokemuksesi lempeästi ja uteliaasti. Tee niille tilaa.

 • Omistaudu

  Tee itsellesi tärkeitä asioita.

Ns. HOT-matriisissa tämän kurssin sisältö sijoittuu erityisesti yläoikealle. Matriisin tuntemus ei kuitenkaan ole tarpeen tälle kurssille osallistumiselle.

Mikäli haluat tutustua matriisiin ja hyväksymis- ja omistautumisterapian perusteisiin tarkemmin, kurkkaa Huomaa ja valitse -taitopaja ammattilaisille!

Huomaa ja valitse -taidon taustaa

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoittelemalla tietoista läsnäoloa, omien sisäisten kokemusten huomaamista ja hyväksyntää sekä itselle tärkeiden asioiden eteen toimimista. Nämä taidot muodostavat yhdessä taidon nimeltä psykologinen joustavuus. 

Psykologinen joustavuuden avulla ihminen pystyy paremmin sopeutumaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja muokkaamaan käyttäytymistään tilanteiden vaatimalla tavalla. Se on taito, joka ennustaa parempaa suoriutumista laajasti eri elämänalueilla. Kuten muitakin taitoja, myös psykologisen joustavuuden taitoa on mahdollista harjoitella. Kutsun tätä taitoa lyhyesti huomaa ja valitse -taidoksi.


Kuka Janna?

Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeutti. Käytän työssäni erityisesti myötätuntokeskeisen terapian (CFT) ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä. Näiden menetelmien avulla haluan auttaa sinuakin elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Tervetuloa työpajaan!

Tervetuloa työpajaan!